Người thuê xe sẽ phải tự đổ nhiên liệu cho xe để di chuyển.

Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận và tự đổ nhiên liệu để lưu thông xe trên đường.

Không được bóc hay làm rách tem bảo hành và đảm bảo sửa chữa, thay thế bất cứ chi tiết nào.

Trong thời gian sử dụng xe thuê, bên B phải có trách nghiệm bảo vệ, giữ gìn và điều khiển xe tuân thủ đúng với luật toàn toàn giao thông Việt Nam. Trường hợp xẩy ra vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết như dưới đây:

  • Bên B phải báo lại cho bên A khi có các vấn đề hỏng hóc xẩy ra để hai bên thống nhất phương án thực hiện.
  • Trường hợp người thuê xe vi phạm oan toàn giao thông dẫn tới xe bị giữ thì người thuê xe phải có tránh nhiệm đóng toàn bộ tiền các lỗi vi phạm và thời gian giữ xe vẫn tính là ngày cho thuê xe. Mọi chi phí đi lại, ăn ở, vvv…của bên cho thuê để giải quyết việc do bên thuê gây ra, bên thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chi trả.
  • Trong thời gian thuê xe người thuê làm mất xe, gây tai nạn nghiêm trọng dẫn đến xe bị phá hủy hoàn toàn thì người thuê phải chịu trách nhiệm đền tiền, giá trị tương đương với giá trị xe được định giá tại thời điểm cho thuê xe.

Cứ sau 30 ngày bên B phải mang xe về để bên A kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ 1 lần.