XE SỐ PHỔ THÔNG (SEMI-AUTOMATIC MOTORBIKES)

Honda Wave 110
From 130.000đ/day

Xem chi tiết

Honda Wave RSX
From 130.000đ/day

Xem Chi Tiết

Honda Blade 110
From 130.000đ/day

Xem CHI TIẾT

Yamaha Jupiter
From 130.000đ/day

Xem Chi Tiết

Yamaha Sirius
From 130.000đ/day

Xem Chi Tiết

Xe tay ga (Fully Automatic Motorbikes)

Yamaha Nouvo Automatic
From 150.000đ/day

Xem Chi Tiết

Honda Vision 

Form 200K/1day

Xem Chi Tiết

XE tay côn (HAND-CLUTCH MANUAL)

Honda Winner 150
From 200.000đ/day

xem chi tiết

Yamaha Exciter
From 200.000đ/day

xem chi tiết

Yamaha Ybr125G
From 250.000đ/day

xem chi tiết

Suzuki En150A
From 350.000đ/day

xem chi tiết

XE PHÂN KHỐI LỚN (>=150CC)

Honda XR 250
Liên hệ

xem chi tiết

Honda XR 150
Liên hệ

xem chi tiết

Xe CB500x
Liên hệ

xem chi tiết